Recenzja – Dzielenie tortu – Mike Moyer

Recenzja – Dzielenie tortu – Mike Moyer

Uczciwe dzielenie udziałów między wspólników to duże wyzwanie. Powodów jest kilka. Po pierwsze często dochodzi do nieporozumień między wspólnikami. Wspólnicy, używając tego samego pojęcia „udział”, mogą odmiennie je rozumieć. Udział może oznaczać udział we własności spółki, prawo do zysku, czy też prawo głosu i podejmowania decyzji. Po drugie wspólnicy często niedookreślaną zasad współpracy, rozliczeń oraz…

Rezygnacja ostatniego członka zarządu – nowe zasady

Rezygnacja ostatniego członka zarządu – nowe zasady

Członkowie zarządu są zazwyczaj powoływani na czas kadencji. Długość kadencji oraz dokładny moment wygaśnięcia mandatu określa zazwyczaj umowa bądź statut spółki. W spółce z o.o. jest możliwość dowolnego określenia długości kadencji, a nawet wyłączenia kadencyjności i powołania zarządu na czas nieokreślony. W spółce akcyjnej wprowadzono maksymalną długość kadencji w wymiarze pięciu lat.

Osobista odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. – Magazyn Pomorski
|

Osobista odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. – Magazyn Pomorski

Miło mi poinformować, że w najnowszym wydaniu Magazynu Pomorskiego ukazał się mój artykuł, w którym kompleksowo opisałem kwestię odpowiedzialności członków zarządu. Tematyka nie jest łatwa, ale bardzo ważna. Polecam zapoznać się z artykułem każdemu, kto zamierza prowadzić działalność w formie spółki z o.o., albo już taką spółkę prowadzi.

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Szeroko pojęty temat sukcesji działalności gospodarczej jest w Polsce coraz bardziej powszechny. Niezwykle istotny jest zwłaszcza temat dziedziczenia przedsiębiorstwa. Ustawodawca również zauważył pewne związane z tym problemy. Rozwiązaniem było wprowadzenie instytucji zarządu sukcesyjnego, który ma zapewnić możliwość kontynuacji działalności przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Zdaje się jednak, że mimo wprowadzenia zarządu sukcesyjnego, nadal najrozsądniejszym przygotowaniem się przedsiębiorcy…

Odpowiedzialność wspólnika za powołanie zarządu

Odpowiedzialność wspólnika za powołanie zarządu

W marcu bieżącego roku weszły w życie zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym mające być lekarstwem na martwe spółki pozbawione zarządu. Wiadomo. Spółka bez zarządu nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Nie może zawierać umów, występować przed sądami i nie może niczego, co wiązałoby się z koniecznością składania jakichkolwiek oświadczeń woli na zewnątrz spółki….

Jak sprzedać spółkę?

Jak sprzedać spółkę?

Sprzedaż spółki z o.o. jest bardzo prosta. Wystarczy u notariusza poświadczyć podpisy pod krótką umową zbycia udziałów w spółce. Ot koniec. Źle przeprowadzona sprzedaż może jednak zakończyć się prawdziwym dramatem dla obu stron transakcji – zarówno byłych, jak i nowych właścicieli spółki. W tym artykule opiszę najczęstsze błędy popełniane przy dokonywaniu transakcji sprzedaży spółki. Zmiana zarządu Największy…

Nowe zasady opodatkowania wkładów do spółek – Prosta spółka akcyjna

Nowe zasady opodatkowania wkładów do spółek – Prosta spółka akcyjna

Obiecałem kolejne artykuły o prostej spółce akcyjnej. Dzisiaj podzielę się z wami rozwiązaniami podatkowymi, które zostały wprowadzone do projektu ustawy wprowadzającej prostą spółkę akcyjną. Projekt ustawy przewiduje kilka istotnych odmienności w stosunku do tego, co znamy na gruncie spółki z o.o. i spółki akcyjnej. PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych W przypadku spółek kapitałowych pobierany…

Prosta Spółka Akcyjna – Czy to koniec spółek z o.o.?

Prosta Spółka Akcyjna – Czy to koniec spółek z o.o.?

Na stronach rządowych pojawił się projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzający największą rewolucję od czasu wprowadzenia kodeksu. Ma powstać nowy typ spółki – prosta spółka akcyjna (w skrócie P.S.A.). Wygląda na to, że nowa spółka może przypaść do gustu przedsiębiorcom i zdetronizuje najpopularniejszą obecnie spółkę z o.o. W artykule opowiem o tym dlaczego wspólnicy wybierający…

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Podzielę się dzisiaj z wami tym, jak rozumiem restrukturyzację przedsiębiorstwa. Postępowanie restrukturyzacyjne Obecnie pojęcie restrukturyzacji łączone jest z postępowaniami restrukturyzacyjnymi, uregulowanymi w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Postępowania te skupiają się na restrukturyzacji zadłużenia w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością bądź już spełnia przesłanki niewypłacalności. O niewypłacalności pisałem już wcześniej: Niewypłacalność przedsiębiorcy Postępowania te mają więc…

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Zobowiązania podatkowe
|

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Zobowiązania podatkowe

Na blogu pisałem już o odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania wobec wierzycieli spółki z o.o. Wpisy na ten temat dostępne są poniżej: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Odpowiedzialność wobec wierzycieli Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Odpowiedzialność solidarna wobec wierzycieli Jak mogliśmy się przekonać, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze chroni majątek…

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Odpowiedzialność solidarna wobec wierzycieli
|

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Odpowiedzialność solidarna wobec wierzycieli

W poprzednim artykule pisałem o odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. wobec jej wierzycieli na podstawie art. 299 k.s.h. Jeśli jeszcze go nie czytałeś, to zapraszam: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Odpowiedzialność wobec wierzycieli Dziś przedstawię dwie sytuacje szczególne, w których członkowie zarządu odpowiadają solidarnie ze spółką za jej zobowiązania. Warto o nich wiedzieć,…

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Odpowiedzialność wobec wierzycieli
|

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Odpowiedzialność wobec wierzycieli

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są obecnie bardzo popularną formą prowadzenia działalności. Jedną z powszechnie podkreślanych jej zalet jest ograniczona odpowiedzialność zarządu, na którą wskazuje już sama nazwa tej formy prawnej. Dzisiaj rozpoczynam cykl o tym, jak w szerszym świetle wygląda odpowiedzialność członków zarządu, zaznaczając już na wstępie, że ograniczenie odpowiedzialności nie oznacza jej całkowitego wyłączenia….

Niewypłacalność przedsiębiorcy
|

Niewypłacalność przedsiębiorcy

W polskim porządku prawnym mamy zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. A zatem oprócz osób fizycznych mogą to być spółki kapitałowe, osobowe, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty. Spółka cywilna nie jest uznawana za przedsiębiorcę. Przyjmuje się, że to wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami,…

Likwidacja spółki z o.o. – krok po kroku

Likwidacja spółki z o.o. – krok po kroku

Spółki z o.o. są obecnie bardzo popularną formą prowadzenia działalności. Z jednej strony forma ta kusi brakiem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, a z drugiej można ją obecnie założyć w ciągu kilku dni i to dość niskim kosztem. Zakładając spółkę, nie zawsze wspólnicy zdają sobie jednak sprawę, że rozwiązanie spółki nie jest już takie tanie…

Niezgłoszenie spółki z o.o. do KRS

Niezgłoszenie spółki z o.o. do KRS

Z chwilą zawarcia u notariusza umowy spółki z o.o. powstaje spółka z o.o. w organizacji. Zarząd spółki ma obowiązek zgłoszenia zawiązania spółki do sądu rejestrowego. Spółka w organizacji jeszcze przed zgłoszeniem do rejestru może podejmować pewne czynności. Może przyjąć wkłady od wspólników, wystąpić o nadanie numerów NIP i REGON, zarejestrować się jako podatnik VAT. Może również…

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej za porozumieniem stron

Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej za porozumieniem stron

W zeszłym roku jeden ze wspólników spółki komandytowej postanowił zakończyć swoje zaangażowanie w spółce i pójść własną drogą. Pozostali dwaj wspólnicy zgodzili się z tym i również chcieli możliwie szybko doprowadzić do sytuacji, w której pozostaną sami w spółce. Zgodzili się co do warunków spłaty wspólnika. Problem prawny Wystąpienie wspólnika ze spółki wydawałoby się, że…

Rozstanie ze wspólnikiem w spółce z o.o.

Rozstanie ze wspólnikiem w spółce z o.o.

Całkiem często zdarza się, że wspólnicy, którzy razem rozpoczęli biznes, po jakimś czasie podejmują decyzję o zakończeniu współpracy. Należałoby podzielić te sytuacje na dwie główne kategorie. Po pierwsze wspólnicy mogą rozejść się polubownie, w zgodzie określając zasady zakończenia współpracy. Po drugie są sytuacje konfliktowe, gdzie albo nie ma pełnej zgody co do rozstania, albo co…

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika

Udziały w spółce osobowej W spółkach jawnych, partnerskich i komandytowych nie ma jako takich udziałów ani akcji znanych ze spółek kapitałowych. W spółkach osobowych bardziej liczą się osobiste więzi między wspólnikami związane ze wzajemnym zaufaniem. Wspólnicy co do zasady uczestniczą w spółce na równych warunkach. Umowa spółki może jednak określać pewne odstępstwa, przyznając poszczególnym wspólnikom…

Wykreślanie martwych spółek z KRS bez przeprowadzania likwidacji

Wykreślanie martwych spółek z KRS bez przeprowadzania likwidacji

Rejestracja spółek Rejestracja spółek jest coraz bardziej dostępna dla przedsiębiorców. Obniżane są koszty i upraszczane procedury związane założeniem spółek. Przykładowo należy podkreślić obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego spółek kapitałowych wprowadzone osiem lat temu (zmiany weszły w życie 8 stycznia 2009 roku). Zmniejszono wtedy wymagany kapitał zakładowy spółki z o.o. z 50.000 zł do 5.000 zł….

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej spółki z o.o.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej spółki z o.o.

Z mechanizmu zawieszenia wykonywania działalności na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej korzystają głównie przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Spółka z o.o. która przez pewien czas nie będzie prowadzić działalności również może zostać zawieszona na podstawie powyższej ustawy. Rozwiązanie takie jest dużo tańsze i szybsze niż likwidacja spółki i późniejsze ponowne założenie nowej….