fbpx
Restruktor

Nowe zasady opodatkowania wkładów do spółek – Prosta spółka akcyjna

Obiecałem kolejne artykuły o prostej spółce akcyjnej. Dzisiaj podzielę się z wami rozwiązaniami podatkowymi, które zostały wprowadzone do projektu ustawy wprowadzającej prostą spółkę akcyjną. Projekt ustawy przewiduje kilka istotnych odmienności w stosunku do tego, co znamy na gruncie spółki z o.o. i spółki akcyjnej.

PCC - podatek od czynności cywilnoprawnych

W przypadku spółek kapitałowych pobierany jest podatek PCC od zawarcia umowy spółki w wysokości 0,5% kapitału zakładowego. Podobnie w przypadku podniesienia kapitału zakładowego pobierany jest podatek 0,5% od kwoty, o którą kapitał zakładowy został podniesiony.

Ustawa nowelizująca kodeks spółek handlowych nie wprowadza żadnych zmian do ustawy o PCC. Co to oznacza?

Po pierwsze trzeba mieć na uwadze, że prosta spółka akcyjna nie posiada kapitału zakładowego. Po drugie ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych posiada swoją własną definicję spółki kapitałowej. Do spółek kapitałowych zaliczane są: spółka z o.o., akcyjna i europejska.

Brak zmian w ustawie o PCC powoduje, że zawarcie statutu oraz jego zmiana nie będą objęte podatkiem PCC. Rozwiązanie to ma zachęcać inwestorów do wnoszenia kapitału do tego typu spółek.

PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych

Akcjonariusze prostej spółki akcyjnej będą opodatkowani co do zasady tak jak wspólnicy spółki z o.o. i akcyjnej. Różnica będzie dotyczyła jedynie dochodu związanego z wkładami niemającymi wartości bilansowej tj. z wkładem w postaci pracy i świadczenia usług. Wkłady takie nie mogą być wnoszone do obecnie funkcjonujących spółek kapitałowych. Zasadą jest, że wspólnik osiąga dochód w momencie objęcia udziałów bądź akcji w zamian za wkład niepieniężny. W prostej spółce akcyjnej zasada ta zostanie zachowana w przypadku wkładów niepieniężnych mających postać zbywalną. Natomiast w przypadku wkładów niemających wartości bilansowej (m.in. świadczenie pracy lub usług) wspólnikowi nie zostanie naliczony podatek dochodowy.

W przypadku zbycia akcji objętych za wkład niezbywalny (praca, usługi) koszt będzie mógł być rozliczony jedynie w wysokości wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu niepieniężnego. Oznacza to, że wspólnik wnoszący do spółki wkład w postaci pracy lub świadczenia usług nie rozpozna kosztów nabycia akcji.

Rozwiązanie to spowoduje przesunięcie obowiązku podatkowego na moment sprzedaży akcji objętych za wkład niezbywalny. Bez takiej regulacji przepisy o możliwości wnoszenia wkładów w postaci pracy lub świadczenia usług byłyby martwe. Wspólnik, świadcząc pracę na rzecz spółki, musiałby od tej wartości odprowadzać podatek dochodowy.

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych

Prosta spółka akcyjna będzie osobą prawną i w związku z tym zostanie objęta podatkiem dochodowym od osób prawnych tak jak spółka akcyjna i spółka z o.o.

Rozwiązania wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są analogiczne do tych, które dotyczą osób fizycznych.

Dodatkowo uzupełnieniem jest uregulowanie, że nieodpłatne świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki przez wspólników nie będzie stanowić dla spółki przychodu do opodatkowania. Jest to konieczne, aby zapewnić opłacalność wnoszenia tego typu wkładów do spółki.

Odmiennością w stosunku do obecnych spółek kapitałowych będzie też fakt, że prosta spółka akcyjna nie będzie mogła tworzyć podatkowej grupy kapitałowej, a zatem nie będzie mogła się rozliczać łącznie z innymi spółkami w ramach grupy kapitałowej.

VAT - podatek od towarów i usług

Projekt ustawy nie przewiduje zmian w ustawie o VAT. Spółka będzie podatnikiem tego podatku tak jak każda inna spółka handlowa. Nie są przewidziane żadne odstępstwa w tym zakresie.

Podsumowanie

Kwestie podatkowe są jedną z najważniejszych kwestii branych pod uwagę przy projektowaniu struktury prowadzonego biznesu. Prosta spółka akcyjna wprowadza szereg zachęt dla wspólników, mających skłaniać ich do wyboru właśnie tej formy. Jedną ze sztandarowych kwestii jest łatwość wnoszenia wkładów i dowolność ich formy. Umożliwienie obejmowania akcji w spółce w zamian za pracę na rzecz spółki nie mogłoby być jednak w praktyce realizowane, gdyby wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie wspólnika lub spółki. Podobnie nieobejmowanie wkładów dowolnego rodzaju podatkiem PCC ma z kolei zachęcić potencjalnych inwestorów do inwestowania w biznesy prowadzone w postaci prostej spółki akcyjnej.

  Dzięki za odwiedziny bloga!

  Mamy nadzieję, że artykuł był dla Ciebie pomocny.

  Cieszy nas, kiedy możemy pomagać w wyborze właściwego rozwiązania. Dlatego chętnie poznamy Twoją sytuację i pomożemy również Tobie.

  Skontaktuj się z autorem artykułu

  Pobierz darmowy e-book:
  Jaką formę prawną prowadzenia biznesu wybrać dla swojej firmy?


   Pobierając poradnik, wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Restruktor sp. z o.o.

   Zgodę mogę cofnąć w każdej chwili. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.