fbpx
Restruktor

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ ...

Każdego dnia staramy się być coraz lepsi w tym co robimy.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Adam Ratajczak Doradca restrukturyzacyjny

Jako założyciel i prezes zarządu kancelarii zawsze staram się znajdować niestandardowe rozwiązania i dążę do rozwoju siebie oraz ludzi, z którymi pracuję. Specjalizuję się w prawie spółek oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Nadzoruję pracę naszego zespołu. Prowadzę procesy restrukturyzacyjne oraz upadłościowe. Zajmuję się również przekształceniami i likwidacjami spółek.

Agnieszka Rezmer Aplikant radcowski, Doktorant

Jako doradca prawny klienta w kancelarii jestem odpowiedzialna za analizę sytuacji klientów oraz dobór najlepszych rozwiązań. Dobro klienta oraz przejrzystość zasad są dla mnie najważniejsze.

Julia Bielawska Asystent Prawny

Jako asystent prawny w kancelarii odpowiadam za obsługę postępowań upadłościowych, w których spółka Restruktor pełni funkcję syndyka. Moje zadania polegają na sporządzaniu pism i dokumentów oraz obsłudze systemów teleinformatycznych dedykowanych postępowaniom upadłościowym.

Piotr Kamiński Asystent Prawny

Jako asystent prawny w kancelarii odpowiadam za obsługę prawną spółek. Przygotowuję dokumenty korporacyjne, takie jak umowy spółek, uchwały oraz wnioski o wpis do rejestru. Zajmuję się rejestracją spółek oraz rejestracją zmian w rejestrze. Pomagam w procesach przekształceń i likwidacji spółek. Moim zadaniem jest również obsługa systemów teleinformatycznych związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym oraz instruowanie klientów.