Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Podzielę się dzisiaj z wami tym, jak rozumiem restrukturyzację przedsiębiorstwa. Postępowanie restrukturyzacyjne Obecnie pojęcie restrukturyzacji łączone jest z postępowaniami restrukturyzacyjnymi, uregulowanymi w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Postępowania te skupiają się na restrukturyzacji zadłużenia w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością bądź już spełnia przesłanki niewypłacalności. O niewypłacalności pisałem już wcześniej: Niewypłacalność przedsiębiorcy Postępowania te mają więc…

Niewypłacalność przedsiębiorcy
|

Niewypłacalność przedsiębiorcy

W polskim porządku prawnym mamy zasadę swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. A zatem oprócz osób fizycznych mogą to być spółki kapitałowe, osobowe, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty. Spółka cywilna nie jest uznawana za przedsiębiorcę. Przyjmuje się, że to wspólnicy spółki cywilnej są przedsiębiorcami,…