fbpx
Restruktor

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej spółki z o.o.

Z mechanizmu zawieszenia wykonywania działalności na podstawie art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej korzystają głównie przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Spółka z o.o. która przez pewien czas nie będzie prowadzić działalności również może zostać zawieszona na podstawie powyższej ustawy. Rozwiązanie takie jest dużo tańsze i szybsze niż likwidacja spółki i późniejsze ponowne założenie nowej.

Z moich obserwacji wynika, że z mechanizmu zawieszenia spółki z o.o. korzystają głównie freelancerzy oraz drobni przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki, którzy nie posiadają środków trwałych oraz rozliczają się z maksymalnie kilkoma kontrahentami. Bezwzględnym warunkiem zawieszenia działalności jest niezatrudnianie pracowników na dzień zawieszenia.

Działalność gospodarczą spółki można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Ograniczenie 30 dni nie dotyczy sytuacji gdy zawieszenie spółki obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółka nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zawieszona spółka ma prawo natomiast wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. W szczególności może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie oraz przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia. Spółka może też osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie zwalnia spółki z wykonywania wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa. Spółka ma obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia oraz obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem działalności. Należy mieć na uwadze, że w okresie zawieszenia spółka nie przestaje istnieć i musi wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Może zostać poddana kontroli na zasadach identycznych jak w trakcie prowadzenia działalności.

Spółka może zwolnić się z obowiązku wpłacania comiesięcznych zaliczek podatku CIT jeśli zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia w sądzie wniosku o wpis informacji o zawieszeniu spółki.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości można nie zamykać ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym działalność jednostki przez cały czas pozostawała zawieszona, chyba że jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Zwyczajne zgromadzenie wspólników po zakończeniu takiego roku może się nie odbyć na podstawie uchwały wspólników.

Procedura

W celu zawieszenia wykonywania działalności spółki zarząd spółki powinien podjąć stosowną uchwałę, a następnie złożyć w sądzie rejestrowym wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców informacji o zawieszeniu. Wniosek obejmuje wypełniony formularz KRS-Z62, do którego należy dołączyć uchwałę zarządu o zawieszeniu działalności oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych, a informacja o zawieszeniu działalności nie podlega publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Maksymalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wynosi 24 miesiące. W tym czasie musi zostać złożony w sądzie wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. W przeciwnym przypadku sąd wszczyna postępowanie przymuszające. W pierwszej kolejności sąd wzywa do złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności i wyznacza dodatkowy 7 dniowy termin na złożenie wniosku pod groźbą grzywny.

  Dzięki za odwiedziny bloga!

  Mamy nadzieję, że artykuł był dla Ciebie pomocny.

  Cieszy nas, kiedy możemy pomagać w wyborze właściwego rozwiązania. Dlatego chętnie poznamy Twoją sytuację i pomożemy również Tobie.

  Skontaktuj się z autorem artykułu

  Pobierz darmowy e-book:
  Jak pozbyć się spółki?


   Pobierając poradnik, wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Restruktor sp. z o.o.

   Zgodę mogę cofnąć w każdej chwili. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.