fbpx
Restruktor

Likwidacja spółki przez S24 – a jednak można!

Parę miesięcy temu pisałem o tym, że mimo iż przepisy pozwalają na podjęcie uchwały o otwarciu likwidacji spółki z o.o. w systemie teleinformatycznym (S24), to system Ministerstwa Sprawiedliwości nie przewidywał takiej możliwości.

Z całym artykułem można zapoznać się tutaj.

Tymczasem na portalu S24 pojawił się komunikat informujący, że zostały udostępnione nowe wzorce uchwał dla spółek z o.o., jawnych i komandytowych. Wśród nich są również wzorce uchwał o rozwiązaniu spółki i powołaniu likwidatorów.

W ramach przypomnienia podkreślmy tylko, że zmiany zostały wprowadzone po blisko 15 miesiącach od “wejścia przepisów w życie”.

Kto zatem może rozwiązać spółkę z o.o. przy wykorzystaniu wzorca uchwały w systemie S24?

Zgodnie z art. 270 pkt. 21 k.s.h. uchwała może być podjęta w formie elektronicznej, czyli bez zachowania wymogu protokołowania przez notariusza w spółce, której umowa została zawarta w systemie S24. Zatem jeśli spółka została założona elektronicznie za pomocą portalu https://ekrs.ms.gov.pl, może też być w ten sposób rozwiązana.

Spółki założone w starszej wersji systemu S24 (zarejestrowane przed wrześniem 2015 roku) niestety nie będą miały takiej możliwości ze względów technicznych, gdyż dane nie zostały przeniesione do nowego systemu. Podobna niemożność może się również pojawić, jeśli w spółce były dokonywane zmiany w formie tradycyjnej np. zmieniono postanowienia umowy spółki u notariusza lub dokonano zbycia udziałów poza systemem.

Wymogiem podjęcia uchwały jest opatrzenie jej przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jakie są korzyści z tej formy podjęcia uchwały?

Na początek odpada nam koszt notariusza (akt notarialny + odpisy), czyli kwota rzędu nawet 900 zł. Do tego możemy skorzystać z niższej kwoty opłaty sądowej w wysokości 200 zł zamiast standardowej stawki przy składaniu wniosku do KRS w wersji tradycyjnej w wysokości 250 zł. Oszczędzamy też sporo czasu.

Podjęcie uchwały i co dalej?

Uchwała nie kończy jednak bytu spółki, tylko otwiera cały proces likwidacji. Należy na początek pamiętać o sporządzeniu bilansu otwarcia likwidacji w ciągu 15 dni oraz zatwierdzeniu go przez zgromadzenie wspólników. Takiej uchwały już jednak nie podejmiemy w systemie.

Dzięki za odwiedziny bloga!

Skontaktuj się z autorem artykułu