fbpx
Restruktor

Co zrobić ze spółką komandytową?

Zapadły już ostateczne decyzje dotyczące opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT.

W efekcie już od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe zostaną podwójnie opodatkowane - pierwszy raz podatkiem CIT na poziomie spółki w momencie osiągnięcia dochodu, drugi raz podatkiem od dywidendy na poziomie wspólników w momencie wypłaty zysku ze spółki.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak wybrnąć z tego potrzasku.

Dlaczego spółki komandytowe były tak popularne?

Na początek podkreślmy: Nie jest prawdą, że przedsiębiorcy działający w formie spółki komandytowej nie płacili podatków. Płacili dokładnie takie same podatki jak przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek cywilnych, jawnych, czy partnerskich.

Wspólnicy spółek komandytowych zasadniczo do wyboru mieli dwie formy opodatkowania, albo podatek liniowy, albo według skali. Czyli tak samo jak w ww. formach działalności.

Przewaga spółek komandytowych nad jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, spółkami cywilnymi, jawnymi, czy partnerskimi polegała nie na korzystniejszym opodatkowaniu, lecz na ograniczeniu odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. We wszystkich porównywanych tu formach mamy do czynienia z pojedynczym opodatkowaniem wspólników, ale odpowiadają oni całym swoim majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki.

Spółka komandytowa jako jedyna forma prawna pozwalała jednocześnie na pojedyncze opodatkowanie oraz na wyłączenie odpowiedzialności wspólników (komandytariuszy) i jednoczesne wyłączenie ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Po zmianach przedsiębiorcy nie będą już mieli takiej możliwości i będą musieli wybrać. Albo korzystać z jednokrotnego opodatkowania, albo chronić swój majątek prywatny.

Czas pokaże, co przedsiębiorcy wybiorą. Osobiście jestem jednak przekonany, że większość przedsiębiorców pozostanie przy ochronie majątku prywatnego, nawet kosztem wyższych obciążeń podatkowych. Wzmocni się zatem pozycja najpopularniejszych obecnie spółek, czyli spółek z o.o.

Pozostaje również możliwość podzielenia biznesu na różne podmioty. Te bardziej ryzykowne obszary biznesu mogą być prowadzone w formie spółek kapitanowych, a te o znikomym ryzyku w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki jawnej, które dają możliwość jednokrotnego opodatkowania.

Poniżej przedstawiamy, jak można przekształcić spółką komandytową. Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z doradztwa w celu przeanalizowania Twojej sytuacji.

Przekształcenie spółki komandytowej w jawną

Spółkę komandytową można przekształcić w inną spółkę osobową. Do wyboru jest spółka jawna lub w przypadku niektórych zawodów spółka partnerska. Przekształcenie w jedną z tych spółek pozwoli na zachowanie dotychczasowych zasad opodatkowania. Jednocześnie wspólnicy stracą ochronę swojego majątku przed zobowiązaniami zaciągniętymi na spółkę.

Podstawową zaletą przekształceń dokonanych na gruncie Kodeksu spółek handlowych jest zagwarantowanie pełnej ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Spółce przekształconej przysługują bowiem wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Na spółkę przekształconą przechodzi więc cały majątek, zobowiązania, umowy i pracownicy. Nie ma konieczności uzyskiwania zgód kontrahentów ani dokonywać cesji. Warto jednak przeanalizować, czy zawarte umowy (szczególnie te finansowe) nie zawierają jakichś wyłączeń, czy niekorzystnych skutków.

Spółka przekształcona pozostaje również podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Spółka przekształcona zachowuje swoje dotychczasowe numery NIP i REGON. Pod kątem podatkowym jest więc traktowana cały czas jako ten sam podmiot, tylko że ze zmienioną formą prawną. Ma to szczególne znaczenie jeśli chodzi o kontynuację rozliczeń na gruncie podatku VAT.

Przekształcenie spółki komandytowej nie powoduje konieczności zwrotu subwencji PFR. Przekształcenie nie jest bowiem traktowane jak likwidacja spółki, a jak kontynuowanie działalności.

Należy jednak zwrócić uwagę na możliwe ryzyko zastosowania przez organy skarbowe klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawodawca w uzasadnieniu od ustawy wprowadzającej podatek CIT dla spółek komandytowych kilkukrotnie przywoływał możliwość korzystania z tej klauzuli w przypadkach restrukturyzacyjnych (w tym w przypadku przekształceń), które mają na celu pojedyncze opodatkowanie wspólników. Stosowanie tej klauzuli do przekształceń budzi wątpliwości prawników i doradców podatkowych, gdyż stanowiłoby ograniczenie swobody wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Nie mniej należy zaznaczyć, że takie ryzyko istnieje.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Skutki prawne przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. są takie same jak w przypadku przekształcenia w spółkę jawną. Następuje tu pełna kontynuacja działalności. Spółka przekształcona przejmuje cały majątek, pracowników, zobowiązania i umowy.

Wybór przekształcenia w spółkę z o.o. może być rozwiązaniem dla tych podmiotów, które chciałyby uprościć swoją strukturę i zachować ochronę majątków osobistych. Spółki z o.o. mimo iż również są podwójnie opodatkowane, to w praktyce dają dużo większe możliwości, również w zakresie sposobów na wypłatę swojego wynagrodzenia za czynności zarządcze. Moim zdaniem będzie więc to najczęstszy kierunek przekształceń.

Wskazać jednak należy, że dokonanie przekształcenia przed objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT uniemożliwi skorzystania z preferencyjnej 9% stawki CIT w spółce przekształconej przez dwa lata obrotowe. Konieczne będzie zastosowanie stawki 19% CIT. Przekształcenie spółki już po objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT nie będzie powodowało braku możliwości zastosowania obniżonej stawki, o ile spółka ma obroty poniżej 2.000.000 euro.

Rozwiązanie spółki komandytowej

Jeszcze innym sposobem na przejście ze spółki komandytowej na spółkę z o.o. jest rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania jej likwidacji. W niektórych sytuacjach może to być korzystniejsze niż dokonywanie przekształcenia.

Wspólnicy mogą bowiem podjąć decyzję o rozwiązaniu spółki komandytowej i przekazaniu całego jej majątku oraz zobowiązań na spółkę z o.o., która obecnie jest komplementariuszem w spółce komandytowej.

Rozwiązanie to pozwala na przeniesienie biznesu do już istniejącej spółki z o.o. i zamknięcie obecnie działającej spółki komandytowej.

Ten sposób ma jednak swoje wady. Przede wszystkim nie ma tu pełnej kontynuacji prowadzenia działalności. Majątek i zobowiązania co prawda przechodzą na spółkę z o.o. Ne jest jednak wcale takie oczywiste, że dotychczasowe umowy będą kontynuowane. Dla bezpieczeństwa należałoby zatem uzyskać zgodę kontrahentów na zmianę podmiotu, który będzie stroną umowy.

Spółka z o.o. która przejmie w taki sposób przedsiębiorstwo spółki komandytowej będzie posługiwała się jednak swoimi własnymi numerami NIP i REGON. Nie będzie więc możliwości kontynuacji rozliczeń podatku VAT.

Rozwiązanie to będzie też niekorzystne dla firm, które wzięły subwencję z PFR. Rozwiązanie spółki wiąże się bowiem z koniecznością zwrotu subwencji.

Przekształcenie spółki komandytowej w jednoosobową działalność gospodarczą

Niestety nie ma możliwości przekształcenia spółki komandytowej w jednoosobową dosłyszalność gospodarczą. Możliwe jest natomiast rozwiązanie spółki komandytowej i przejęcie całego przedsiębiorstwa przez wspólnika będącego osobą fizyczną. Taki wspólnik przejmuje na siebie cały majątek spółki, jej zobowiązania oraz pracowników i może kontynuować prowadzenie biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Podobnie jak przy przejęciu przedsiębiorstwa przez spółkę z o.o., tak i w tym przypadku nie ma jednak pełnej kontynuacji, w tym rozliczeń podatku VAT oraz pojawia się obowiązek zwrotu subwencji PFR.

Podsumowanie

Co zatem zrobić ze spółką komandytową po wprowadzeniu podwójnego opodatkowania?

Skorzystać z jednej z powyższych możliwości? A może kontynuować działalności bez zmian w formie spółki komandytowej?

Odpowiednie rozwiązanie należy zawsze dobrać indywidualnie. Dlatego zapraszam do skorzystania z konsultacji, abyśmy mogli pomóc podjąć właściwą decyzję.

  Dzięki za odwiedziny bloga!

  Mamy nadzieję, że artykuł był dla Ciebie pomocny.

  Cieszy nas, kiedy możemy pomagać w wyborze właściwego rozwiązania. Dlatego chętnie poznamy Twoją sytuację i pomożemy również Tobie.

  Skontaktuj się z autorem artykułu

  Pobierz darmowy e-book:
  Jaką formę prawną prowadzenia biznesu wybrać dla swojej firmy?


   Pobierając poradnik, wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Restruktor sp. z o.o.

   Zgodę mogę cofnąć w każdej chwili. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.