fbpx
Restruktor

Likwidacja spółki przez S24

Pierwszym krokiem, który należy wykonać przy likwidacji spółki, jest podjęcie uchwały wspólników. Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) przewiduje, że taka uchwała musi być zaprotokołowana przez notariusza.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy jednak rozwiązać w systemie teleinformatycznym. Tak przynajmniej wynika z przepisów obowiązujących już ponad 10 miesięcy.

Mianowicie zgodnie z art. 270 pkt. 21 k.s.h. uchwała o rozwiązaniu spółki założonej przy wykorzystaniu wzorca umowy w systemie teleinformatycznym (S24) może być podjęta w formie elektronicznej, czyli bez zachowania wymogu protokołowania przez notariusza. Wymogiem jest opatrzenie przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Korzyści z zastosowania tej formy podjęcia uchwały są oczywiste. Na początek odpada nam koszt notariusza (akt notarialny + odpisy), czyli kwota rzędu nawet 900 zł. Do tego możemy skorzystać z niższej kwoty opłaty sądowej w wysokości 200 zł zamiast standardowej stawki przy składaniu wniosku do KRS w wersji papierowej w wysokości 250 zł. Oszczędzamy też sporo czasu.

Jest tylko jeden problem.

System S24 nie przewiduje obecnie takiej opcji.

Ustawa nowelizująca Kodeks spółek handlowych wprowadzająca to rozwiązanie została uchwalona w listopadzie 2014 roku, a na początku stycznia 2015 została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawodawca dał bardzo długi czas na wprowadzenie w życie tych rozwiązań. Wszystko miało być gotowe na 1 kwietnia 2016 roku.

Warto nadmienić, że ta sama ustawa przewidywała wiele innych rozwiązań mających uprościć życie wspólnikom spółek z o.o. zakładanych przez S24.

Kiedy system informatyczny zostanie przystosowany do obowiązujących przepisów?

Tego nie wiadomo. Niczego też nie można się dowiedzieć na infolinii systemu. Tam też nic nie wiedzą.

Póki co pozostaje czekać kolejne miesiące…

Dzięki za odwiedziny bloga!

Skontaktuj się z autorem artykułu