fbpx
Restruktor

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne “Archiwum” sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Archiwum" sp. z o.o. w likwidacji

Informacja likwidatora na temat przebiegu likwidacji spółki.

Informuję, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 18 stycznia 2021 r. ustanowił doradcę restrukturyzacyjnego Adama Ratajczaka likwidatorem spółki Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Archiwum" sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000164845).

Spółka wykonywała działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Lista podmiotów, których dokumentacja była przechowywana przez spółkę dostępna jest pod adresem: https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/przechowawcy.php?action=show&id=644

Likwidator wszczął procedurę zmierzającą do umożliwienia przejęcia całości dokumentacji przez Archiwa Państwowe.

W tym celu likwidator w dniu 28 stycznia 2021 r. złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek na podstawie art. 51p ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z roku 2020, poz. 164) o wydanie postanowienia stwierdzającego niemożność zapewnienia środków na koszty dalszego przechowywania dokumentacji.

Sąd wydał takie postanowienie zgodnie z wnioskiem likwidatora w dniu 26 marca 2021 r.

W dniu 13 kwietnia 2021 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wskazał Archiwum Państwowe w Gdańsku (ul. Wałowa 5, 80-858 Gdańsk), jako właściwe do przejęcia dokumentacji zgromadzonej przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Archiwum” sp. z o.o.

W rezultacie przeprowadzonej procedury przetargowej Archiwum Państwowe w Gdańsku dnia 20 października 2021 r. wyłoniło wykonawcę zadania polegającego na odkażeniu dokumentacji i przewiezieniu jej do magazynu Archiwum Państwowego w Gdańsku przy ul. Polanki 124A w Gdańsku. Informacje o przetargu można znaleźć na portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

Dokumenty zostały już w całości przekazane do Archiwum Państwowego w Gdańsku. Procedura przekazania dokumentacji zakończyła się dnia 25 listopada 2021 r.

Obecnie w sprawie dostępu do dokumentacji należy kontaktować się już bezpośrednio z pracownikami Archiwum Państwowego w Gdańsku (ul. Wałowa 5, 80-858 Gdańsk).

Zapraszam również do zapoznania się z komunikatem opublikowanym na stronie Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Kontakt z likwidatorem spółki możliwy jest mailowo pod adresem: [email protected] lub listownie pod adresem: ul. 10 Lutego 32/10, 81-364 Gdynia.