fbpx

POZBĄDŹ SIĘ NIEPOTRZEBNEJ SPÓŁKI

Skorzystaj z naszej alternatywy dla kosztownej i długotrwałej likwidacji spółki.

Dzięki naszemu rozwiązaniu:

• wykorzystasz procedurę rozwiązania spółki bez konieczności przeprowadzania likwidacji

• w zaledwie parę dni pozbędziesz się niepotrzebnej spółki

• unikniesz długiej likwidacji spółki i skomplikowanej procedury

• unikniesz kosztów likwidacji

LIKWIDACJA SPÓŁKI

Spółki z o.o. są obecnie bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Do niekwestionowanych zalet spółek można z pewnością zaliczyć bardzo szybką, prostą i tanią procedurę ich rejestracji. Rejestracja zajmuje obecnie kilka dni i jedynym kosztem jest opłata sądowa w wysokości 350 zł.

Zupełnie inaczej wygląda jednak likwidacja spółki. Mówimy tu już nie o kilku dniach, a o minimum 9 miesiącach, które czasami potrafią się przeciągnąć na kilka lat. W tym czasie oczywiście musimy się taką spółką zajmować, prowadzić jej księgowość, sporządzać sprawozdania i spełniać wszystkie inne wymogi prawne.

Koszt likwidacji to ok. 8.000 zł, na które składają się opłaty sądowe, koszty notariusza, koszty sporządzenia dodatkowych sprawozdań finansowych, bieżące koszty księgowe i koszt obsługi prawnej calego procesu. Na każdym kroku pojawiają się kolejne koszty.

SKUTKI SKOMPLIKOWANEJ I DROGIEJ
PROCEDURY LIKWIDACJI SPÓŁKI

Efektem łatwej i taniej procedury rejestracji spółek w zestawieniu z bardzo sformalizowaną i drogą procedurą likwidacji jest cała masa tzw. martwych spółek. Spółek, które nie prowadzą faktycznie działalności ale nikt nie podejmuje się przeprowadzenia procedury ich likwidacji.

Nie ma na nią środków ani czasu.

Problemy jednak narastają. Pojawiają się zaległości w składaniu sprawozdań finansowych. Pojawiają sią postępowania przymuszające prowadzone przez sąd rejestrowy. W końcu na zarząd i wspólników są nakładane grzywny. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, gdy spółka jest zadłużona. Z uwagi na osobistą odpowiedzialność nikt nie chce podjąć się funkcji likwidatora.

ALTERNATYWY

Nic dziwnego, że właściciele spółek szukają alternatywnych rozwiązań na pozbycie się spółki.

Pierwszą myślą jest zazwyczaj pomysł sprzedaży spółki. W rzeczywistości rozwiązanie to może przynieść właścicielom spółek więcej problemów niż można byłoby się spodziewać. Po pierwsze zadaj sobie pytanie, czemu ktoś miałby chcieć twoją spółkę, gdy założenie nowej kosztuje 350 zł. Czemu ktoś miałby ryzykować, że przejmie spółkę z niepewną przeszłością?

Drugą kwestią jest ryzyko, że nowy zarząd spółki zaciągnie na spółkę nowe zobowiązania i nie złoży w rejestrze wniosku o wykreślenie dotychczasowego zarządu. Można potem się latami tłumaczyć z długów zaciągniętych przez nowego właściciela.

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI BEZ LIKWIDACJI

Nasze rozwiązanie wyrosło więc z zapotrzebowania naszych klientów na szybkie i bezpieczne pozbycie się spółki. Wykorzystujemy w nim przepisy ustawy o KRS umożliwiające dokonanie wykreślenia spółki bez przeprowadzania likwidacji.

Procedura przebiega w dwóch krokach:

Najpierw odwołujemy dotychczasowy zarząd, a udziały przenosimy na inny podmiot. Dzięki temu z dnia na dzień pozbywasz się spółki. Od tego czasu dotychczasowi właściciele spółki nie są już związani ze spółką. Zmiany oczywiście są zgłaszane do sądu rejestrowego.

Drugi krok odbywa się już bez twojego udziału. Sąd wszczyna postępowanie o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Ten etap może potrwać dość długo (nawet kilka lat), ale odbywa się już całkowicie bez Twojego udziału. Otrzymujesz jednak pewność, że Twoja spółka nie będzie prowadziła działalności ani zaciągała zobowiązań.

JAKI JEST KOSZT?

Za pozbycie się spółki zapłacisz jedynie 4.000 zł.

W przypadku spółki obciążonej długami koszt wyniesie 5.000 zł.

Do tego poniesiesz też koszt notariusza (ok 200 zł) oraz opłaty sądowej (350 zł).

To tyle – żadnych dodatkowych ukrytych kosztów.

JAKIE SPÓŁKI NADAJĄ SIĘ DO WYKREŚLENIA?

Sąd podejmując decyzję o wykreśleniu spółki będzie sprawdzał, czy spółka posiada zbywalny majątek oraz czy prowadzi działalność.

Spółka powinna być więc czysta tj. bez majątku.

Istotną kwestią jest również, czy spółka posiada jakieś zobowiązania w tym zobowiązania podatkowe. Po pierwsze musisz wiedzieć, że pozbycie się spółki nie zwalnia dotychczasowego zarządu z odpowiedzialności za okres, w którym dane osoby pełniły swoje funkcje w zarządzie. Po drugie wierzyciele mogą sprzeciwić się wykreśleniu spółki z rejestru.

Nasze rozwiązanie przewiduje dwa warianty. Tańszy dla spółek czystych tj. bez zobowiązań oraz nieco droższy dla spółek posiadających zadłużenie.

BEZPŁATNA ANALIZA TWOJEJ SYTUACJI

Wypełnij formularz kontaktowy a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to będzie możliwe. Dokonamy analizy Twojej sytuacji i sprawdzimy, czy nasze rozwiązanie jest dla Ciebie. Odpowiemy też na Twoje wątpliwości i pytania.

Cmentarzysko
Restruktor

Administratorem Państwa danych osobowych jest Restruktor sp. z.o.o. z siedzibą w Gdyni ul. 10 Lutego 32/10, 81-364 Gdynia, KRS 0000765044, NIP 9581697905.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia kontaktu związanego z usługami na rzecz spółek a także wysyłania informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach kancelarii. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, żądania wglądu do Państwa danych, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

Zarząd kancelarii Restruktor sp. z o.o. posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego uprawniającą do świadczenia usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości (licencja nr 1298).

Kancelaria Restruktor sp. z o.o. posiada uprawnienia do świadczenia usług na rzecz spółek i trustów na podstawie wpisu do Rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów (wpis nr RDST-7).