fbpx

ZACZNIJ NOWE ŻYCIE BEZ DŁUGÓW

Skorzystaj z możliwości, jakie daje upadłość konsumencka.

Dzięki procedurze upadłości konsumenckiej:

• uwolnisz się od długów i ustabilizujesz swoją sytuację finansową

• przywrócona zostanie płynność finansowa i Twoje bezpieczeństwo

zwiększy się Twoje poczucie bezpieczeństwa i stabilności

zmniejszy się stres i napięcie związane z trudną sytuacją finansową

poprawią się relacje z najbliższymi

na nowo otworzy się możliwość rozwoju zawodowego i osobistego

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA?

Upadłość konsumencka to procedura, która umożliwia osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, odzyskanie płynności finansowej. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta poprzez umorzenie zobowiązań niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Podczas procesu upadłości konsumenckiej, dług jest spłacany z majątku upadłego oraz w ramach planu spłaty ustalonego przez sąd. W pozostałym zakresie długi są umarzane.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Upadłość konsumencka jest dedykowana wszystkim niewypłacalnym osobom fizycznym, bez względu na źródło pochodzenia długu i stopień zawinienia samego dłużnika.

Stan niewypłacalności oznacza, że dłużnik utracił zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dotyczy to wszelkich zobowiązań o charakterze pieniężnym w tym tych z tytułu pożyczek, kredytów, podatków i składek ZUS. Upadłość konsumencka obejmuje również zobowiązania powstałe w czasie prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka zarządu spółki.

Drugim warunkiem ogłoszenia upadłości jest posiadanie statusu konsumenta. Nie można być więc aktywnym przedsiębiorcą. Przedsiębiorca aby skorzystać z upadłości konsumenckiej musi zatem zamknąć swoją działalność i dopiero wtedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeśli więc nie jesteś w stanie spłacić wszystkich swoich wymagalnych zobowiązań i jesteś konsumentem, to masz prawo do skorzystania z upadłości konsumenckiej.

Powiedz STOP nachalnym wierzycielom i egzekucji komorniczej.

KIEDY UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
NIE JEST DLA CIEBIE?

Upadłość konsumencka nie jest odpowiednim rozwiązaniem w niektórych sytuacjach, na przykład, jeśli długi są niewielkie lub można je spłacić w krótkim czasie.

Ponadto, jeśli posiadasz znaczny majątek, który może zostać wykorzystany do spłaty długów, upadłość konsumencka może również nie być dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

W takich przypadkach, warto skonsultować się z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i przeanalizować wszystkie możliwe rozwiązania.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z OGŁOSZENIA
UPADŁOSCI KONSUMENCKIEJ?

Korzyści z ogłoszenia upadłości konsumenckiej obejmują:

  • Zatrzymanie działań windykacyjnych, takich jak kontakty od komorników czy agencji windykacyjnych. Kontakt z wierzycielami zostanie przejęty przez syndyka.
  • Zatrzymanie naliczania odsetek, kosztów sądowych i egzekucyjnych.
  • Restrukturyzacja zadłużenia i umorzenie długów niespłaconych w toku postępowania upadłościowego.
  • Preferencyjne warunki sprzedaży mieszkania lub domu w porównaniu do egzekucji komorniczej, w tym wydzielenie dla upadłego z ceny sprzedaży kwoty pozwalającej na pokrycie kosztów najmu przez okres od 12 do 24 miesięcy.

Upadłość konsumencka jest drugą szansą w świecie finansów osobistych. Możesz uporać się z długami i zacząć żyć z czystą kartą.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA
OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Procedura upadłości konsumenckiej składa się z trzech etapów:

  1. Pierwszy etap obejmuje złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości i rozpoznanie go przez sąd. Sąd zbada czy są spełnione wszystkie warunki i wyda postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości.
  2. Drugi etap prowadzony w dużej mierze przez syndyka to weryfikacja zgłoszeń wierzytelności oraz zarząd i likwidacja majątku upadłego stanowiącego masę upadłości.
  3. Ostatnim etapem postepowania jest ustalenie i wykonanie planu spłaty. Sąd ustala przez jaki czas i w jakiej kwocie upadły będzie musiał jeszcze spłacać swoich wierzycieli. Plan spłaty ustalany jest m.in. w oparciu o zdolności zarobkowe upadłego oraz koszty utrzymania jego i osób będących na jego utrzymaniu.

Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego są umarzane.

BEZPŁATNA ANALIZA TWOJEJ SYTUACJI

Wypełnij formularz kontaktowy a skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to będzie możliwe. Dokonamy analizy Twojej sytuacji i sprawdzimy, czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie. Odpowiemy też na Twoje wątpliwości i pytania.

Upadłość konsumencka
Restruktor

Administratorem Państwa danych osobowych jest Restruktor sp. z.o.o. z siedzibą w Gdyni ul. 10 Lutego 32/10, 81-364 Gdynia, KRS 0000765044, NIP 9581697905.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia kontaktu związanego z usługami obsługi upadłości konsumenckiej a także wysyłania informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach kancelarii. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, żądania wglądu do Państwa danych, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

Zarząd kancelarii Restruktor sp. z o.o. posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego uprawniającą do świadczenia usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości (licencja nr 1298).

Kancelaria Restruktor sp. z o.o. posiada uprawnienia do świadczenia usług na rzecz spółek i trustów na podstawie wpisu do Rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów (wpis nr RDST-7).