fbpx
Restruktor
Elektroniczne zgromadzenie wspólników

Elektroniczne zgromadzenie wspólników

Czas epidemii kronawirusa SARS-CoV-2 to czas, w którym wdrażane są rozwiązania, o których w “normalnych” warunkach słyszeliśmy “Nie da się”. Tymczasem wystarczyły dwa tygodnie, aby uczelnie wyższe zaczęły prowadzić wykłady online, a Sejm przegłosował elektroniczne odbywanie zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń zarządów i rad nadzorczych w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych. Istotne jest również to, […]

Rezygnacja ostatniego członka zarządu – nowe zasady

Członkowie zarządu są zazwyczaj powoływani na czas kadencji. Długość kadencji oraz dokładny moment wygaśnięcia mandatu określa zazwyczaj umowa bądź statut spółki. W spółce z o.o. jest możliwość dowolnego określenia długości kadencji, a nawet wyłączenia kadencyjności i powołania zarządu na czas nieokreślony. W spółce akcyjnej wprowadzono maksymalną długość kadencji w wymiarze pięciu lat.

Osobista odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. – Magazyn Pomorski

Miło mi poinformować, że w najnowszym wydaniu Magazynu Pomorskiego ukazał się mój artykuł, w którym kompleksowo opisałem kwestię odpowiedzialności członków zarządu. Tematyka nie jest łatwa, ale bardzo ważna. Polecam zapoznać się z artykułem każdemu, kto zamierza prowadzić działalność w formie spółki z o.o., albo już taką spółkę prowadzi.

Odpowiedzialność wspólnika za powołanie zarządu

W marcu bieżącego roku weszły w życie zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym mające być lekarstwem na martwe spółki pozbawione zarządu. Wiadomo. Spółka bez zarządu nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Nie może zawierać umów, występować przed sądami i nie może niczego, co wiązałoby się z koniecznością składania jakichkolwiek oświadczeń woli na zewnątrz spółki. […]

Jak sprzedać spółkę?

Sprzedaż spółki z o.o. jest bardzo prosta. Wystarczy u notariusza poświadczyć podpisy pod krótką umową zbycia udziałów w spółce. Ot koniec. Źle przeprowadzona sprzedaż może jednak zakończyć się prawdziwym dramatem dla obu stron transakcji – zarówno byłych, jak i nowych właścicieli spółki. W tym artykule opiszę najczęstsze błędy popełniane przy dokonywaniu transakcji sprzedaży spółki. Zmiana zarządu Największy […]

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Zobowiązania podatkowe

Na blogu pisałem już o odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania wobec wierzycieli spółki z o.o. Wpisy na ten temat dostępne są poniżej: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Odpowiedzialność wobec wierzycieli Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Odpowiedzialność solidarna wobec wierzycieli Jak mogliśmy się przekonać, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze chroni majątek […]

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Odpowiedzialność solidarna wobec wierzycieli

W poprzednim artykule pisałem o odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. wobec jej wierzycieli na podstawie art. 299 k.s.h. Jeśli jeszcze go nie czytałeś, to zapraszam: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Część I – Odpowiedzialność wobec wierzycieli Dziś przedstawię dwie sytuacje szczególne, w których członkowie zarządu odpowiadają solidarnie ze spółką za jej zobowiązania. Warto […]

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. – Odpowiedzialność wobec wierzycieli

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są obecnie bardzo popularną formą prowadzenia działalności. Jedną z powszechnie podkreślanych jej zalet jest ograniczona odpowiedzialność zarządu, na którą wskazuje już sama nazwa tej formy prawnej. Dzisiaj rozpoczynam cykl o tym, jak w szerszym świetle wygląda odpowiedzialność członków zarządu, zaznaczając już na wstępie, że ograniczenie odpowiedzialności nie oznacza jej całkowitego wyłączenia. […]

Jak zrezygnować z funkcji prezesa zarządu?

Wygaśnięcie mandatu Mandat prezesa tak samo, jak każdego członka zarządu spółki z o.o. wygasa na skutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu. Opisane sytuacje, mimo iż wydają się oczywiste, w rzeczywistości budzą wiele wątpliwości chociażby pod kątem wymogów formalnych, które muszą być spełnione czy też skuteczności podejmowanych działań. Dzisiaj skupię się na […]