fbpx
Restruktor

Likwidacja spółki z o.o.

Spółki z o.o. są obecnie bardzo popularną formą prowadzenia działalności. Z jednej strony forma ta kusi brakiem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki, a z drugiej można ją obecnie założyć w ciągu kilku dni i to dość niskim kosztem. Zakładając spółkę, nie zawsze wspólnicy zdają sobie jednak sprawę, że rozwiązanie spółki nie jest już takie tanie […]

Niezgłoszenie spółki z o.o. do KRS

Z chwilą zawarcia u notariusza umowy spółki z o.o. powstaje spółka z o.o. w organizacji. Zarząd spółki ma obowiązek zgłoszenia zawiązania spółki do sądu rejestrowego. Spółka w organizacji jeszcze przed zgłoszeniem do rejestru może podejmować pewne czynności. Może przyjąć wkłady od wspólników, wystąpić o nadanie numerów NIP i REGON, zarejestrować się jako podatnik VAT. Może również […]

Likwidacja spółki przez S24 – a jednak można!

Parę miesięcy temu pisałem o tym, że mimo iż przepisy pozwalają na podjęcie uchwały o otwarciu likwidacji spółki z o.o. w systemie teleinformatycznym (S24), to system Ministerstwa Sprawiedliwości nie przewidywał takiej możliwości. Z całym artykułem można zapoznać się tutaj. Tymczasem na portalu S24 pojawił się komunikat informujący, że zostały udostępnione nowe wzorce uchwał dla spółek […]

Likwidacja spółki przez S24

Pierwszym krokiem, który należy wykonać przy likwidacji spółki, jest podjęcie uchwały wspólników. Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) przewiduje, że taka uchwała musi być zaprotokołowana przez notariusza. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy jednak rozwiązać w systemie teleinformatycznym. Tak przynajmniej wynika z przepisów obowiązujących już ponad 10 miesięcy. Mianowicie zgodnie z art. 270 pkt. 21 k.s.h. uchwała o […]

Wykreślanie martwych spółek z KRS bez przeprowadzania likwidacji

Rejestracja spółek Rejestracja spółek jest coraz bardziej dostępna dla przedsiębiorców. Obniżane są koszty i upraszczane procedury związane założeniem spółek. Przykładowo należy podkreślić obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego spółek kapitałowych wprowadzone osiem lat temu (zmiany weszły w życie 8 stycznia 2009 roku). Zmniejszono wtedy wymagany kapitał zakładowy spółki z o.o. z 50.000 zł do 5.000 zł. […]