fbpx
Restruktor

Upadłość konsumencka

Podstawowym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnych osób fizycznych i danie im drugiej szansy.
Dłużnicy, którzy umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa sami doprowadzili do swojej niewypłacalności, nie mogą jednak skorzystać z tego dobrodziejstwa.
Postępowanie upadłościowe konsumentów składa się z dwóch części: standardowej likwidacji majątku dłużnika oraz realizacji planu spłaty. Długi pozostałe po zrealizowanym planie spłaty są umarzane.

Dzięki za odwiedziny bloga!

Skontaktuj się z autorem artykułu