fbpx
Restruktor

Reprezentacja wierzycieli

W trakcie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych reprezentujemy też wierzycieli. Uczestniczymy w zgromadzeniach wierzycieli oraz w radzie wierzycieli. Doradzamy w konstruowaniu propozycji układowych. Składamy odpowiednie wnioski oraz kontrolujemy wykonywanie postanowień przyjętego układu.
Możemy też w imieniu wierzyciela złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika.
W postępowaniach restrukturyzacyjnych na wniosek odpowiedniej liczby wierzycieli możemy zostać powołani do pełnienia funkcji zarządcy lub nadzorcy.

Dzięki za odwiedziny bloga!

Skontaktuj się z autorem artykułu