fbpx
Restruktor

Badanie niewypłacalności

Przeprowadzamy audyty przedsiębiorstw pod kątem spełniania przesłanek niewypłacalności.
Prawidłowe określenie dnia, w którym przedsiębiorca stał się niewypłacalny jest kluczowe dla określenia terminu, w którym musi zostać złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. Niedotrzymanie terminu może z kolei doprowadzić do osobistej odpowiedzialności członków zarządów spółek.
Odpowiednio wcześnie przeprowadzony audyt pozwala na wdrożenie planu naprawczego i uchronienie przedsiębiorcy przed upadłością.

Dzięki za odwiedziny bloga!

Skontaktuj się z autorem artykułu