fbpx
Restruktor

Rejestracja spółek

Procesy rejestracji spółek przeprowadzamy kompleksowo. Doradzamy przy wyborze optymalnej formy prawnej. Sporządzamy komplet dokumentów korporacyjnych oraz wszelkich oświadczeń i formularzy wymaganych do skutecznej rejestracji spółki w sądzie. Przygotowujemy również dokumenty zgłoszeniowe do urzędu skarbowego. Na każdym etapie rejestracji spółki informujemy klientów o postępach. Rejestrujemy wszystkie typy spółek w tym spółki z o.o., spółki komandytowe oraz spółki akcyjne. Pomagamy również […]

Zmiany strukturalne

W spółkach często pojawiają się sytuacje, w których należy wprowadzić pewne mniejsze lub większe zmiany. Czasem jest to zmiana struktury wspólników czy składu zarządu. Czasem są to zmiany bardziej złożone, które wymagają wprowadzenia odpowiednich zapisów do umowy spółki tak jak np. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego. Tym wszystkim zajmiemy się w Twoim imieniu, więc nie musisz […]

Likwidacja spółek

Likwidacja spółki jest dość złożonym i sformalizowanym procesem. Pomożemy Ci przez niego przejść zaczynając od podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki, poprzez przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego do ostatecznego wykreślenia spółki z rejestru. W przypadku spółek osobowych dokonujemy również rozwiązania spółek bez przeprowadzania pełnego postępowania likwidacyjnego, co pozwala na szybsze i tańsze zamknięcie spółki. Alternatywnie do likwidacji możemy przygotować też […]

Przekształcenia

Prowadząc biznes możesz dojść do wniosku, że forma prawna w jakiej go prowadzisz jest nieadekwatna do bieżących potrzeb. Na rynku jest spora liczba jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych oraz spółek jawnych, które rozrosły się do sporych rozmiarów przedsiębiorstw. To najczęściej te podmioty przekształcają się do spółek z o.o. i spółek komandytowych. Z kolei przedsiębiorcy poszukujący nowych form pozyskiwania […]

Połączenia i podziały spółek

Organizacja grupy spółek i budowanie struktur holdingowych to poważne wyzwanie, z którym wiąże się podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. Połączenia spółek przeprowadzane są m.in w celu uproszczenia struktury przedsiębiorstw oraz ułatwienia przepływów środków między łączonymi przedsiębiorstwami. Do podziałów z kolei dochodzi zazwyczaj w celu podziału ryzyka różnych części przedsiębiorstwa i ich niezależność od siebie, jak również w celu przygotowania sprzedaży części […]

Porozumienia wspólników

Pomagamy wspólnikom w ustalaniu zasad wzajemnej współpracy tworząc porozumienia wspólników i umowy założycielskie (founders agreement). Szczególną formą tego typu umowy jest umowa inwestycyjna. W porozumieniach wspólnicy ustalają w jaki sposób będzie wyglądała współpraca. Jakie wkłady i zaangażowanie poszczególni wspólnicy są zobowiązani wnosić do spółki. Jak również jakie są zasady zakończenia współpracy. Według naszych obserwacji to właśnie nieporozumienia […]

Transakcje

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania firmy do sprzedaży oraz doboru odpowiedniej formy sprzedaży. Najbardziej pożądaną formą zakupu biznesu jest zakup udziałów w sp. z o.o. lub akcji w spółce akcyjnej. To z kolei może wiązać się z koniecznością wcześniejszego przekształcenia w spółkę kapitałową. Czasem natomiast lepszą formą będzie sprzedaż samego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Pomagamy zaplanować cały proces oraz wdrożyć go […]

Giełda spółek

Pośredniczymy w obrocie spółkami. Mamy gotowe do zakupu spółki ze zweryfikowaną historią. Spółki są gotowe do rozpoczęcia działalności. Pomagamy w dokonaniu transakcji. Weryfikujemy dokumenty spółki i jej historię. Sporządzamy umowę zbycia udziałów z zastrzeżeniem odpowiedzialności zbywców za zatajenie jej wad prawnych. W razie potrzeby pomagamy w dokonaniu zmian w spółce takich jak zmiana siedziby, nazwy, sposobu reprezentacji, […]

Bieżąca obsługa korporacyjna

Naszym klientom oferujemy stałą i kompleksową obsługę korporacyjną spółek. Powierzając nam prowadzenie dokumentacji masz pewność, że dokumentacja jest rzetelnie prowadzona, jest kompletna i uporządkowana. Przygotowujemy projekty uchwał oraz protokołów organów spółki. Prowadzimy księgi udziałów i księgi protokołów. Sporządzamy wnioski do KRS. Zwołujemy zgromadzenia wspólników. Dokonujemy zmian w składzie organów spółek. Sporządzamy regulaminy zarządu oraz rady nadzorczej oraz regulaminy wynagradzania […]